Tra cứu hóa đơn

 
 
 
TT Mẫu Số / Ký hiệu Ngày Sản lượng Tổng số tiền Mã tra cứu Ghi chú Trạng thái
Để kê khai thuế, quý Khách hàng vui lòng thanh toán, xem và tải các hóa đơn trong danh sách trên